MANIFEST DEL PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA DE SANT BOI


CONTRA LA POLÍTICA EDUCATIVA I LABORAL
APLICADA CONTRA ELS TREBALLADORS I TREBALLADORES
 DE L’ ENSENYAMENT PÚBLIC


Després d’ un curs escolar força decebedor des del punt de vista laboral, hem iniciat  el curs 2010-2011 amb un seguit de problemes laborals en l’ horitzó que ens situa com a professionals de l’ educació en una tessitura de força dificultat.

Davant el desconeixement manifest de les necessitats reals dels centres de secundària i les dificultats en el dia a dia i la falta total de consideració cap al nostre treball com a ensenyants per part de la Conselleria d’ Educació, presentem aquest plec de signatures que recullen el sentiment d' insatisfacció generalitzat del professorat de secundària dels instituts públics de Sant Boi de Llobregat, detallant a continuació les qüestions més significatives  d' aquest inici de curs:

 a)Sentiment de desànim i frustració entre el professorat amb la implantació d' una metodologia  excessivament cara   (compra d' ordinadors per a la meitat de l' alumnat de l' ESO  projecte 1x1”), sense possibilitat  ni temps de discutir-ho en els claustres, de plantejar pros i contres o de racionalitzar la seva utilització a les aules. Costa d’ entendre l’ aplicació d’ aquest programa en un moment de crisi econòmica i de retallada de sous . Segurament, respon més a campanyes d’ imatge que no pas a donar bones respostes als problemes reals que hi ha en els centres.  

- Inici de curs sense llibre ni ordinador d' una part  important de l' alumnat contrari a les promeses fetes al juny. La manca de bona planificació ha provocat greus problemes organitzatius per culpa d’ una Administració que s’ havia responsabilitzat a fer una bona aplicació i ha deixat als centres en una situació de desatenció davant el professorat, les famílies i els alumnes.

- Formació del professorat insuficient, precipitada i caòtica en molts casos.

b) Retallada de plantilles (3 a 4 professors/as per centre), que ha deixat  part de l'alumnat de NEE o nouvinguts sense possibilitats de rebre atenció individualitzada o en petit grup. L’ incompliment d’ Acords laborals com la reducció de l’ horari lectiu del professorat major de 55 anys entre d’ altres, ha provocat l’ increment de tensions i malestar en els centres que no han pogut donar solucions adients  a  les hores de guàrdia i l’ atenció a la diversitat .

c) Impossibilitat d' oferir un ensenyament de qualitat amb ràtios de 30 o més alumnes i un percentatge cada vegada més alt d' alumnat amb currículum adaptat que només queda atès sobre el paper.
d) Forta reducció de plantilles en els Cicles Formatius , coincidint amb un increment de la demanda d’ alumnes que s’ han incorporat als estudis recentment. L’ empitjorament en les condicions laborals ( major increment d’ hores lectives,pèrdua  d’ hores de coordinació entre d’ altres reduccions ) així com la impossibilitat d’ atendre tota la demanda d’ alumant en els centres,  contradiu  el discurs oficial de potenciació de la Formació Professional que s’ havia promès.
e) La retallada de sou aplicada unilateralment pels governs de la Generalitat i de l’ Estat han arrodonit aquest escenari d’ agressió i atac contra els treballadors públics, trencant el principi de negociació col·lectiva que com a treballadors/es públics tenim dret. Desenvolupament de la docència amb una càrrega d' estrès i malestar cada vegada més gran : no es consulten les decisions que pertoquen  directament al nostre treball, se’ns obliga a treballar en condicions totalment desmotivadores  i  es modifica el calendari sense criteri pedagògic .


Les persones que donen suport a aquest manifest, demanem que deixin la seva signatura en el següent formulari: (+)


COORDINADORA DE PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA  SANT BOI DE LLOBREGAT